Velg en side

Ekstern styreleder

Vi tilbyr profesjonelle styreledere som har opparbeidet bred kompetanse innen styreledelse av borettslag, sameier og aksjeselskaper.
Kontakt ossLes mer

Vær trygg på at en styreleder formidlet av oss tilfredsstiller våre krav til service, kvalitet og kompetanse.

Vi tilpasser kandidater etter deres behov

Profesjonalitet

Kompetanse og erfaring

Som styreleder er man gjerne innom både jus, byggteknikk og ledelse. Med en ekstern styreleder er man sikret relevant kompetanse i styret. Eksterne styreledere gir eksempelvis en ekstra trygghet ved overtakelse av fellesarealer, ved inngåelse av serviceavtaler, eller andre tilfeller hvor kjennskap til lover og regler er nyttige verktøy.

Planlegging

Struktur på styrearbeidet

En profesjonell styreleder har erfaring med ansvar, møtevirksomhet og systematisering av drift. Mange benytter eksterne styreledere til å lære god drift av boligselskapet. Når driften er systematisert, og øvrige styremedlemmer føler seg klare for det, kan de ta over som styreleder i et godt organisert styre.

Norsk Styrekompetanse - Konflikthåndtering

En objektiv part

Håndtering av tvister og konflikter

Konflikter i borettslag og sameier kan være ubehagelig å håndtere, da de involverte partene gjerne er naboer. Eksterne styreledere har ingen egeninteresse i slike saker, og kan forholde seg objektive i interne konflikter og tvister. Samtidig kan de være en robusthet i tvister mellom boligselskapet og eksterne aktører.

Noe av det vi bistår med

Struktur

Vi systematiserer driften av boligselskapet gjennom god planlegging, møteledelse og informasjonsflyt.

Forvaltning
La oss innhente tilbud og lyse ut arbeid på anbud, kontrahere håndverkere og anskaffe vedlikeholdsplaner eller tilstandsrapporter.
Økonomi

Vi gjennomgår økonomien til boligselskapet, gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere kostnader, og planlegger for en god økonomi.

Konflikthåndtering

Vi bistår som en nøytral og objektiv part. Følgelig er vi gjerne delaktig i å finne gode løsninger i pågående konflikter.

Erfaring og kompetanse

Våre styreledere er profesjonelle styreledere, og har årevis med erfaring og opparbeidet kompetanse

Annet

Vi kan bistå med forhandlinger, utarbeidelse av dokumenter og årsmeldinger, og veldig mye mer.